Informace pro studenty
 


Ivo Koubek

Katedra mikroekonomie a matematických metod

Institut ekonomických studií

Fakulta Sociálních Věd UK

_________________________

Opletalova ulice č. 26, Praha 1
Tel. : + 420 - 222  112  311
Fax : + 420 - 222  112  304
_________________________

Odkazy

 Příklady z mikroekonomie

 Mikroekonomie a chování

 Sylabus předmětu

 E-mail

 Stránka IES

Informace pro studenty IES:

 zde


Informace pro studenty FJFI:

 zde


 Tuto stránku průbezně navštěvujte!nahoru


©2001-03, V. Bubak, vnb2000@hotmail.com