Příklady z Mikroekonomie II. - Teorie výrobce
 

Zimní semestr 2003-04

 Domácí úloha č.1
 Výsledky DÚ-I

 Domácí úloha č.2


 Domácí úloha č.3

 Domácí úloha č.4

 Domácí úloha č.5

 Domácí úloha č.6


 Slovník

 

I. Monopolní výrobce může vyrábět při konstantních průměrných a mezních nákladech AC=MC=5. Poptávka po monopolně vyráběném zboží je dána: Q = 53- P.

a) Řešte problém maximalizace zisku monopolisty a určete ceny, množství a zisk při maximálním zisku.

b) Jaké množství výstupu by bylo vyráběno při dokonalé konkurenci (když cena = mezní náklady)?

c) Spočítejte spotřebitelský přebytek, který získají spotřebitelé v případě (b). Ukažte, že je větší než součet monopolistova zisku a spotřebitelského přebytku v případě (a). Jaká je umrtvená ztráta způsobená monopolizací?


nahoru


©2001-03, pripomínky: vnb2000@hotmail.com