Příklady z Mikroekonomie - Teorie spotřebitele
 

Rozložení spotřeby v čase, úroková míra a současná hodnota

Ing. Ivo Koubek, Mikroekonomie, IES FSV UK


Rok 2003-04

 Domácí úloha č.1
 Výsledky př. I

 Domácí úloha č.2


 Slovník

 

Zadání příkladu:

Pan Boháček vlastní velký, leč špatně zateplený dům. Jeho roční výdaje na otop jsou průměrně 30 000 Kč.

Firma zabývající se zateplováním domů mu nabídla následující možnosti:

  A) zateplit pouze střechu:
       - pravidelná roční úspora paliva: 15%
       - celkové náklady investice : 30 000 Kč

  B) zateplit střechu a zdi:
       - pravidelná roční úspora paliva: 20%
       - celkové náklady investice : 50 000 Kč

  C) zateplit střechu, zdi a zavést solární vytápění:
       - roční výdaje na otop: 0 Kč
       - náklady na solární vytápění: 700 000 Kč
       - náklady na zateplení:              50 000 Kč
       - celkové náklady investice :   750 000 Kč


Předpokládejme pro jednoduchost, že dům i vybraná investice budou sloužit napořád, bez dodatečných úprav a oprav spojených se zachováním účinnosti hospodaření s teplem. Předpokládejme také, že uvažovaná současná úroková míra zůstane zachována i v budoucnosti.

a) Spočítejte současnou hodnotu úspor paliva nebo úspor výdajů na otop pro každou z uvažovaných investic (tj. nebereme zatím v úvahu, že tyto investice mají každá i své náklady) : PVA, PVB, PVC při roční úrokové míře 10%, při které si pan Boháček může půjčovat i spořit pokud se ceny energií nebudou měnit.

b) Spočítejte čistou současnou hodnotu každé z uvažovaných investic (tj. vezměte v úvahu, že tyto investice mají každá i své náklady) : NPVA, NPVB, NPVC při roční úrokové míře 10%, při které si pan Boháček může půjčovat i spořit pokud se ceny energií nebudou měnit.

c) Jakou z nabízených investic si vybere, pokud se ceny energií nebudou měnit, při roční úrokové míře 10%, při které si může půjčovat i spořit.?

d) Jak se změní jeho výběr z podotázky c), když roční úroková míra bude jen 5% ?

e) Předpokládejme, že stát uhradí každému polovinu investičních nákladů na úsporu tepla. Jakou z nabízených investic si vybere, pokud se ceny energií nebudou měnit, při roční úrokové míře 10%, při které si může půjčovat i spořit.?

f) Jak se změní jeho výběr z podotázky e), když roční úroková míra bude jen 5% ?

g) Předpokládejme, že stát neposkytuje žádné subvence na úsporu tepla. Spočítejte současnou hodnotu úspor paliva nebo úspor výdajů na otop pro každou z uvažovaných investic: PVA, PVB, PVC při roční úrokové míře 10%, při které si pan Boháček může půjčovat i spořit, pokud ceny energií budou růst ročně o 5%.

h) Spočítejte za podmínek uvedených v g) čistou současnou hodnotu každé z uvažovaných investic: NPVA, NPVB, NPVC

i) Předpokládejme, že stát neposkytuje žádné subvence na úsporu tepla. Jakou z nabízených investic si vybere, pokud ceny energií budou růst ročně o 5%, při roční úrokové míře 10%, při které si může půjčovat i spořit.?

j) Jak se změní jeho výběr z podotázky e), když roční úroková míra bude jen 5%?

vysv.:   PV    - present value       = současná hodnota
            NPV - net present value = čistá současná hodnota

nahoru


©2001-03, pripomínky: vnb2000@hotmail.com