Příklady z Mikroekonomie II. - Teorie výrobce
 

Zimní semestr 2003-04

 Domácí úloha č.1
  Výsledky DÚ-I

 Domácí úloha č.2

 Domácí úloha č.3

 Domácí úloha č.4

 Domácí úloha č.5

 Domácí úloha č.6

 Domácí úloha č.7

 Domácí úloha č.8

 Domácí úloha č.9


 Slovník

 

I. Dopravní firma používá pouze dva vstupy. Pracovní dobu řidiče (L) a naftu (K). Produktem v tomto případě je ujetá vzdálenost. Spotřeba autobusu v závislosti na rychlosti vyplývá ze vztahu pro počet kilometrů najetých na 1 litr: c = 1000/v,  kde v je rychlost [km.h-1].

a) Předpokládejte, že firma má k dispozici pouze 10 hodin a 36 l nafty. Určete optimální rychlost autobusu.

b) Jaké největší vzdálenosti lze při této rychlosti dosáhnout?

c) Určete vztah pro produkční funkci této firmy.

d) Pomocí izokvant přibližně vyjádřete tvar produkční funkce.

e) Při kombinaci vstupů 12 h a 36 l může autobus ujet určitý počet kilometrů. Rozhodne-li se řidič strávit jízdou pouze 10 h, bude potřebovat jiné množství nafty. Určete ho.
Pozn.: Předpokládáme, že řidič je vlastníkem firmy, a že je v jeho zájmu jezdit optimální rychlostí.

f) Určete procentní (t.j. %) změnu v poměru zastoupených vstupů K/L v e).

g) Určete procentní (t.j. %) změnu v mezní míře technické substituce vstupů MRTSKL v e).

h) Elasticita substituce je mírou toho, jak lze nahrazovat jeden vstup vstupem druhým.

   Je definována jako    elasticita substituce

    Jakých hodnot bude nabývat pro produkční funkci, která charakterizuje technologii našeho výrobce?

i) Načrtněte izokvanty produkce pro dvě produkční funkce dvou vstupů , jednu s velkou a jednu s malou hodnotou sigma.
nahoru


©2001-03, pripomínky: vnb2000@hotmail.com